ویدئوهای آموزشی دروس

دانشجویان و ورزش دوستان گرامی می توانند با استفاده از این ویدئوها، تمرینات ورزشی مربوط به واحد تربیت بدنی و یا ورزش ۱ را فراگرفته و انجام دهند. همچنین در ارتباط با آزمون پایان نیمسال جاری نیز تمهيدات لازم از طرف معاونت آموزشی و تحصيلات تكميلی انجام شده و به زودی به اطلاع دانشجويان عزیز خواهد رسيد.


واحد ورزش ۱

واحد تربیت بدنی