20 تیر ماه 1402

 دوره تابستانی اسکیت
خانواده دانشگاه صنعتی شریف و شرکت کنندگان آزاد
(بانوان)

 

آغاز دوره: یکشنبه، 15 مرداد ماه 1402  (10 جلسه)

مشخصات برگزاری، شیوه و هزینه ثبت نام (PDF)


زمان و مکان برگزاری کلاس ها

روزهای یکشنبه و سه شنبه  /  ساعت 10:30 تا 12
سالن چند منظوره (ساختمان شماره 1 مدیریت تربیت بدنی)

🔻حدنصاب برگزاری این دوره حداقل 12 نفر بوده و ثبت نام پسران، حداکثر تا 12 سال در این کلاس ها امکان پذیر می باشد.

 

Walking