4 تیر ماه 1403

 

معرفی و مزایای ورزش NMES
(تحریک الکتریکی عصبی-عضلانی و عضلانی)

 

از تمامی علاقمندان، بویژه خانواده بزرگ دانشگاه صنعتی شریف دعوت می شود، جهت آگاهی از شرایط استفاده از این خدمت، به صفحه ویژه اتاق سلامت مراجعه فرمایند.

 

صفحه ویژه اتاق سلامت

(معرفی و مزایای ورزش NMES)

(تست های ورزشی)

(شرایط و هزینه ها)

 

 

 

​​​​​​​

NMES Workout-1403