قهرمانی منطقه 1 ورزشی دانشگاه ها
Responsive Image

 • سال 1402

  Responsive Image
  آمادگی جسمانی
  ​​​​​​​(پسران - بهار 1402)
 • سال 1397

  Responsive Image
  لیگ فوتسال
  ​​​​​​​(پسران)
  Responsive Image
  لیگ شطرنج
  ​​​​​​​(دختران و پسران)