ساختمان شماره 1

اتاق سلامت

اتاق شطرنج

اتاق کنفرانس

سالن بدمینتون

سالن بدنسازی

سالن تنیس روی میز

سالن چند منظوره

سالن کشتی/جودو

سالن قهرمانی