برنامه هفتگی تمرینات ورزشی کارکنان

بانوان و آقایان

​​​​​​​

بهار 1403


شایان توجه است که مشمولین امریه شاغل در دانشگاه صنعتی شریف نیز می توانند مطابق دیگر کارکنان، در تمرین های رشته های گوناگون ورزشی و همچنین مسابقات داخلی دانشگاه شرکت نمایند.

برنامه هفتگی تمرینات ورزشی کارکنان (بانوان - آقایان)

شرایط استفاده از سالن ها و شرکت در تمرینات

  • رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی در هنگام تمرین الزامی است.
  • ​​​​​​​ورزشکاران گرامی در هنگام حضور در سالن و انجام فعالیت ورزشی حتماً از لباس و کفش مناسب ورزش استفاده نمایند.
  • ​​​​​​​به دلیل محدودیت ظرفیت مجموعه سونا و سالن بدنسازی، لازم است ورزشکاران بگونه ای برنامه ریزی نمایند که در سانس های با جمعیت کمتر در سالن حضور یابند.