شیوه ارائه واحدهای تربیت بدنی (مجازی-عملی)

شیوه ارائه دروس تربیت بدنی و ورزش ۱

​​​​​​​بصورت مجازی – عملی


 1. ارائه (ویدئو، …) دروس از طریق سیستم CW و Vclass دانشگاه (با حضور و غیاب)
 2. در صورت صلاحدید و جهت سهولت و دسترسی بیشتر ممکن است از پیام رسان ها نیز استفاده شود.
 3. به عنوان کار کلاسی و بازخورد از نحوه درست انجام تمرینات، فیلم های کوتاه از سوی دانشجویان برای استاد مربوطه ارسال خواهد شد.
 4. با صلاحدید استاد ممکن است بخشی از نمره کلاس مربوط به امتحان میان ترم باشد.
 5. امتحان پایان ترم با توجه به شرایط زمان امتحان ممکن است مجازی و یا حضوری باشد.

شیوه نامه ارائه واحدهای مجازی - عملی تربیت بدنی

وسایل مورد نیاز:

 1. تمامی دانشجویان باید کفش، جوراب و لباس ورزشی مناسب داشته باشند.
 2. برای تمامی واحدها اعم از تربیت بدنی و یا ورزش ۱ نیاز به ارتفاع ۳۰ سانتی متری (پله، استپ) می باشد.
 3. ورزش ۱:
 • برای رشته والیبال، توپ والیبال و دیوار با ارتفاع مناسب و فضای کافی برای تمرین مورد نیاز است.
 • برای رشته فوتسال، توپ فوتسال و یا فوتبال و محوطه حدود ۲۰ متری که در آن امکان حرکت باشد، مورد نیاز خواهد بود.
 • برای رشته بدمینتون، راکت و توپ بدمینتون (شاتل) پَردار و دیوار و فضای کافی برای تمرین مورد نیاز است.
 • رشته آمادگی جسمانی- فانکشنال برای دانشجویانی که امکان استفاده از توپ و فضای مرتبط را ندارند مصوب شده و در آن از تمرینات ترکیبی آمادگی جسمانی و فانکشنال استفاده خواهد شد.