لغو فعالیت ها و تمرینات فوق برنامه ورزشی با توجه به برگزاری جشن دانشجویان ورودی جدید

 

به اطلاع تمامی ورزشکاران عزیز خانواده بزرگ دانشگاه صنعتی شریف می رساند با توجه به آماده سازی سالن و برگزاری "جشن دانشجویان ورودی جدید" در روزهای 19 تا 21 مهر ماه 1402، امکان انجام فعالیت ها و تمرینات فوق برنامه ورزشی در این بازه زمانی در سالن استاد جباری وجود نخواهد داشت.