تغییر زمان فعالیت ها و تمرینات فوق برنامه ورزشی (سه شنبه، 22 اسفند ماه 1402)

 

به اطلاع تمامی ورزشکاران خانواده بزرگ دانشگاه صنعتی شریف می رساند، پایان زمان فعالیت ها و تمرینات فوق برنامه ورزشی مدیریت تربیت بدنی، در روز سه شنبه، 22 اسفند ماه 1402، ساعت 16 بوده و فعالیت های بعد از این زمان برگزار نخواهد شد.